41727803_919336558249602_1069988022583296_n_smaller australia-beach-cereal-1089168 blur-calm-close-up-268022

Základné údaje o spracúvaní osobných údajov

Ak ste našim zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu, zverujete nám svoje osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabepečenie. Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie o ochrane osobných údajov).

1. Kto sme

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Zuzana Ferencová – Zuzi, Zapísaná na Okr. Úrade Prešov, odbor živnostenského podnikania, OU-PO-OZPI-2018/040910-2, so sídlom Ružová 359/4, 082 22 Šarišské Michaľany.


2. Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme vám mohli predať a doručiť tovar a služby a plniť si všetky zákonné a zmluvné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno a priezvisko, email, adresa a tlf.č.

Marketing

Aby sme vám mohli zasielať informácie o produktoch a službách a obracať sa na vás s prieskumom trhu, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno a priezvisko, údaje o spotrebiteľských preferenciách, email, tel.č.

Vernostný program

Aby ste mohli byť registrovaný v našom vernostnom programe, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu: titul, meno a priezvisko, adresa a druh pobytu, údaje o spotrebiteľských preferenciách, email, tel.č.

3. Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

a) Poradenská činnosť

Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nevyhnutnosti pre plnenie zmluvy či objednávky. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

b) Marketingová komunikácia

Vaše osobné údaje spracúvame za účelom starostlivosti o zákazníka, poskytovania informácií o produktoch a službách a prieskumu trhu, a to prostredníctvom vybraného spôsobu komunikácie. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, iba ak nám na to dáte súhlas.

4. Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať niektorým z týchto spôsobov:

  • cez online formulár;
  • zaslaním oznámenia na email Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
  • zaslaním oznámenia poštou na adresu Zuzana Ferencová, Ružová 359, Šarišské Michaľany
  • odovzdaním oznámenia osobne na adrese spoločnosti

5. Ako môžete súhlas odvolať?

Poskytnutie osobných údajov je vždy dobrovoľné, následkom ich neposkytnutia však môže byť nemožnosť uzavretia alebo plnenia zmluvy, či vybavovania Vašich podnetov. Súhlas s ich spracúvaním, môžete kedykoľvek odvolať prostredníctvom kontaktov uvedených vyššie.

6. Komu vaše údaje poskytujeme?

Vaše osobné údaje neposkytujeme žiadnej spoločnosti okrem orgánov verejnej moci a sprostredkovateľovi účtovníctva, a to vždy v súlade s právnymi predpismi.

7. Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Osobné údaje sa uchovávajú po dobu udelenia súhlasu resp. po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.
Dokumenty týkajúce sa marketingu sa uchovávajú po dobu, na ktorú nám poskytnete súhlas, príp. po kratšiu dobu do odvolania súhlasu. Ak nie je daný súhlas na konkrétnu dobu, osobné údaje sa spracúvajú pokiaľ sa neskončil účel, v súvislosti s ktorým bol súhlas daný.

8. Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje neprenášame do žiadnej inej spoločnosti či krajiny.

9. Na koho sa môžete obrátiť?

Ak máte akékoľvek otázky či podnety týkajúce sa osobných údajov, môžete sa obrátiť na náš email: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

10. Kontaktné údaje dozorného orgánu

Pokiaľ máte pocit, že s Vašimi údajmi nezachádzame v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov. Budeme veľmi radi, pokiaľ najskôr budete o tomto podozrení kontaktovať nás, aby sme s tým mohli niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

Odhlásenie zo zasielania obchodných správ

Emaily s inšpiráciou, článkami či produktami a službami Vám zasielame, ak ste náš zákazník na základe nášho oprávneného záujmu.
Pokiaľ zákazníkom ešte nie ste, posielame Vám ich len na základe Vášho súhlasu. V oboch prípadoch môžete odber ukončiť emailom stlačením odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom emaili.

11. Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme.

12. Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Dovoľujeme si Vás uistiť, že naši zamestnanci aj spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami. Bez Vášho súhlasu nebudú Vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

13. Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 1. 10. 2018. Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.