41727803_919336558249602_1069988022583296_n_smaller australia-beach-cereal-1089168 blur-calm-close-up-268022

Terapie

Celý Vesmír sa rozpína. Je v pohybe vpred. Expanduje. To, čo vytvára tento pohyb je LÁSKA. Láska tvorí, dodáva impulz napredovaniu, buduje. Je tvorivým impulzom Vesmíru.

Čo robíte, keď ste zamilovaní? Máte krídla. Dokážete všetko. Máte predpoklady vidieť iba krásu okolo seba. Tvoríte v láske a tvoríte lásku. Keby ste dokázali v tejto energii zotrvať dlhšie ako trvá zamilovanosť, žijete v harmónii a súzvuku so svojou Dušou.


To, čo sa môže javiť, že stojí na mieste a neexpanduje, sú presvedčenia, vzorce, prevzaté postuláty od rodičov. Vtedy človek vesluje proti prúdu života. Teda Obhajuje. Dokazuje. Presviedča seba aj okolie o svojich pravdách. Ego potrebuje pozornosť v podobe negatívnych vyhlásení, ktoré sú veslami Vášho člna plávajúceho vo vodách života. Pocit stagnácie vyvoláva práve už spomínaná „plávanie proti prirodzenému toku života“. Prirodzenosťou je súzvuk, harmónia, prijatie, akceptovanie, odpustenie, pustenie sa zaužívaných „právd“. Na príklade člna to znamená dôverovať toku života, teda pustiť veslá. Váš čln potom s ľahkosťou a pokojom bude dôverovať životnej energii až nakoniec splynú v JEDNO.


Uspeješ za predpokladu, že sa pustíš predpokladov. Predpoklad = strach.


Strach môže mať rôzne formy aj prejavy:
  • Podceňovanie sa/podceňovanie iných
  • Kritizovanie seba/kritizovanie svojho okolia
  • Dávanie seba na posledné miesto/iných dávať na piedestál
  • Strach z prehry
  • Hodnota seba voči svetu
  • Pocity krivdy, ublíženia

Možnosti? ROZHODNUTIE sa. Totálne ROZHODNUTIE SA pre zmenu.

Nie na "skúšku"... Nie "mne sa už nechce"... Nie "som na to sám"... Nie "to aj tak nemá cenu"... NIE. Takto nie..

ROZHODNUTIE, ktorému dáte priestor rozvinúť sa ako lotosovému kvetu do všetkých strán. Aj do tých, ktoré máte skryté. Aj do tých, ktoré máte bezpečné v tmavej krabičke v najtmavšom kúte svojho vnútra. Aj do tých, ktoré máte okolo seba ako hradby. VŠADE.Nedá sa to "na skúšku". Tým vznikajú len nové pochybnosti. Podporujú Vaše vzorce a bezpečné nastavenia.


Totálnosť nevzíde zo strachu, neistoty, obáv. Totálnosť má v sebe esenciu odovzdania a prijatia zároveň. Totálnosť so sebou nesie radosť, slobodu, vášeň, celistvosť. Buďte k sebe a svojmu životu TOTÁLNI. A celkom určite je v tom aj esencia nekonečnej energie lásky voči sebe, a teda svetu okolo Vás.Aby ste hlbšie porozumeli svojej ceste a výzvam na nej, ponúkam Vám možnosť individuálnych terapií prostredníctvom metódy REGRESNEJ TERAPIE (prenatál), metódy EFT, metódy intuitívneho koučovacieho prístupu, ale aj pomocou intuitívneho spracovania emočných blokov a kvantovania svojej reality. Každú moju terapiu vediem intuitívne, aby Vám čo najviac vyhovovala.


Pomáham spracovať, pochopiť a vyriešiť akúkoľvek výzvu iba tomu človeku, ktorý sa vedome a sám za seba rozhodol prijať zmenu vo svojom živote a aktívne sa podieľa na jej tvorení. Terapie u mňa budú fungovať iba v okamihu, ak začnete žiť vedome. „energetické tabletky“ od bolesti hlavy sú vždy krátkodobé.


Skutočne, práca na sebe je krásna a zaujímavá. Umožní Vám žiť život vedome, a ten sa stane radostným a tvorivým.


Nie vždy je slnečný deň, ale môžete to zmeniť...
"EFT"

– metóda uvedomenia si emócie (pocitu, väzby) k danému problému (fajčenie, strachy, neistoty, fóbie, bolesti, opakujúce sa presvedčenia) a jej efektívne odstránenie prostredníctvom „poťukávania“ meridiánových bodov.

 


"Regresná terapia"

– spôsob uvedomenia si vzorcov nadobudnutých v detstve a ich bežné používanie v dospelosti. Tým prebehne proces uvedomení, ktoré pôsobia doslova oslobodzujúco a môžete vnímať, kde a čím ste boli zviazaní (spadajú do toho rozhodnutia, postoje, vnímanie seba voči svetu). Vzácnou je pre mňa technika „prenatálu“, pretože tam všetko začína pre tento život..

"Intuitívny koučing"

– nazeranie na nevýhody ako možnosti rastu a nepohodu ako ochotu zmeny. Všetko staré môžete pomenovať INAK. Už iba tým presvetlíte svoje životné kroky esenciou radosti a ochoty.

 

 

 

 

Fotogaléria

 

 

 

Krásny víkendový seminár s energiou splnu a úžasnými žienkami.

Prostredie Belúšských Slatín nám poskytovalo viac ako len relax a energiu pre telo. Obkolesení šumom stromov, vôňou začínajúcej jesene a zvukom kvapiek dažďa, sme spoločne nachádzali cestu k sebe samým prostredníctvom rozhovorov, zážitkových hier, meditácií, maľovania mandál, kvantovania a osobných konzultácií.

Nezabudnuteľné okamihy plné nádherných uvedomení vo mne utvrdili príjemný pocit, že ak sa raz vydá človek na vedomú cestu, stáva sa tvorcom svojho života. Už teraz pripravujem ďalšie naše spoločné stretnutia, ktoré budú mať jediný spoločný znak: vždy budú iné. Tvorivé. Meditačné. Uvedomujúce. Radostné. Kde si budete môcť slobodne povedať: "milujem tanec životom a milujem byť VEDOMÝ TVORCA SVOJICH ŽIVOTNÝCH KROKOV".