41727803_919336558249602_1069988022583296_n_smaller australia-beach-cereal-1089168 blur-calm-close-up-268022

KVANTOVANIE ~ cesta srdca


"Zamerajte svoju pozornosť na DOBRO.
Vedome.
Iné nemá zmysel."Každá snaha vyvolá protiprúd. 
Nesnaž sa.
Ži naplno.


Nevrav "skúsim to"... "uvidím"... "možno"... "zatiaľ sa to nedá"... "mám deti, nemôžem, ale raz istotne"... "stihnem to, ak"... 
V každej z týchto viet je POCHYBOVANIE voči niečomu, alebo o niečom. Najčastejšie o sebe. 


Vrav: "spravím"... "dá sa to"... "dokážem to"... "pôjdem"... "viem"... 


Dávaj do svojich myšlienok ROZHODNUTIE. Impulz. 


Taký potom bude každý tvoj ďalší krok. Bude niesť v sebe energiu rozhodnosti. Energiu impulzu. Energiu radosti, pretože si šťastný že vedome tvoríš.


Je to také preklápanie presýpacích hodín s názvom:

"od pochybovania k vedomému tvoreniu". 


A všetko si vyžaduje tvoju plnú pozornosť, ak chceš zmenu totálne. Všetko potrebuje priestor na to, aby sa to prenieslo do tvojej reality. 

Máš znova nepatrnú myšlienku "ale čo ak"? ... len si ju uvedom. Vedome si ju postav pred svoj vnútorný zrak a dívaj sa na ňu. Dovoľ jej rozplynúť sa v POZNANÍ seba. 


Buď vytrvalý. Dokážeš všetko krásne, dobré a milé. 


"VNÚTORNÁ SLOBODA je, keď nie si závislá/ý na vonkajších okolnostiach."

Plnosť života niekedy znamená ostať prázdny.
S úctou k sebe.
S prijatím seba.
Tichý.
.....
Ako sa chcete cítiť? Aké chcete mať vzťahy? Ako chcete vnímať seba samého?
.....
Čo znamená pozerať sa na strach?
.....
Čo znamená prijať seba samého a akceptovať sa?

Pozerať sa PRAVDIVO na to, čo vyprodukuje myseľ. Nepridávať. Neuberať. Neospravedlňovať sa. Vnímať seba. DOVOLIŤ si vnímať sa. Bez prekážok ega. Ostať "v tichu". Prijať emóciu strachu a rozpustiť ju v poznaní seba. Možno si dávať odpovede na: odkiaľ prichádza?... čo mi chce ukázať?... čomu naučiť?... čo tento strach potrebuje na to, aby som ho zmenila/zmenil? To sú otázky, ktorými sa pozeráte na strach pravdivo.
Žiť duchovným životom = žiť pravdivo. Vo svojej pravde.
Nie dokazovaním právd iných. Ostať vo svojej pravde. V tichu.
Nie "mám na to právo". Ale ostať vo svojej pravde. V tichu.
Nie "on ma vytočil". Ale ostať vo svojej pravde. V tichu.

Duchovnosť = totálnosť = prijatie

Pomenovanie akejkoľvek nepohody, alebo nesúladu v živote je štartovacia čiara k vedomému tvoreniu.


"Je rozdiel s akou energiou, teda z akého dôvodu, niečo robíte, cítite, myslíte. "

KVANTOVÉ POLE je plné možností a rôznych realít. Len si vybrať.

Pri kvantovaní sa vždy môžete rozhodnúť z celej farebnej škály farebnosti, ktorú chcete v danom okamihu žiť. Je to ako jukebox (džubox), ktorý má v ponuke nekonečné množstvo rozličných pesničiek. Výber a zmena melódie je len na Vás. Nikdy na nikom inom.


To, čo je podstatné je uvedomenie si, že máte na výber.


A práve sa Vám otvorila široká škála možností... náš pomyselný jukebox s rôznymi frekvenciami v ponuke. Keď ste nahnevaní, vidíte len možnosti reality, ktoré ponúkajú realizáciu v týchto „nahnevaných vlnách“. Ale akonáhle sa dostanete do energie srdca a vytvorí sa vedomý a láskavý „nekonečný“ TORUS, vytvárate sami sebe neobmedzené pole možností rozhodnutia a zmeny reality.


Vloženie ZÁMERU do KVANTOVÉHO POĽA je práca na sebe samom. Uvedomenie si svojej vlastnej schopnosti VEDOME TVORIŤ je tá najúžasnejšia informácia srdca pre Váš život. Doprajte si ju na mojich seminároch. Spoločne kráčame cestou KVANTOVANIA a zmeny reality tak, ako to v danom okamihu každý sám za seba najviac potrebuje. Doprajte si svoj "wellnes srdca".