41727803_919336558249602_1069988022583296_n_smaller australia-beach-cereal-1089168 blur-calm-close-up-268022

Čínsky horoskop od 13. 3. do 15. 5. 2018

Čínske znamenia symbolizuje dvanásť zvierat. Striedajú sa len raz za rok a ich cyklus trvá dvanásť rokov. To zviera, ktoré vládlo v roku, keď ste sa narodili, má veľký vplyv na váš život. Aké bude pre vás obdobie najbližších dvoch mesiacov?

POTKAN

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 )

Potkana čaká korenisté obdobie sprevádzané presvedčením, že nech sa akokoľvek snaží, nevychádza mu to, čo potrebuje. Dotýkať sa to bude oblasti financií a vzťahov. Sú to pre Potkana dve najdôležitejšie súčasti jeho života, v ktorých potrebuje cítiť harmóniu, ale v tomto čase sa od nej skôr vzďaľuje. Výzvou tohto obdobia je zachovanie si objektivity, ktorá mu bude nápomocná v okamihoch nerovnováhy. Potkan si potrebuje uvedomiť, že len nadhľad mu prinesie odpovede, ktoré doteraz nemohol vidieť. Záver obdobia si bude vyžadovať nadhľad a bude ho skúšať, akú formu objektivity je schopný a ochotný uplatniť vo svojich rozhodnutiach. Je potrebné dávať si pozor na menšie úrazy ako sú zlomeniny alebo pomliaždeniny. Vo vzťahoch zamerať pozornosť na minimalizovanie nevhodného podozrievania a v práci na bagatelizovanie problémov.

Byvol

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Byvolovi sa v nastávajúcom období budú diať nezvyčajné veci. Situácie si budú vyžadovať rýchle rozhodnutia, ktoré sú silne podporované intuíciou. Slovo intuícia Byvol vo svojom životnom slovníku veľmi vryté nemá, a práve preto z jeho pohľadu pôjde o nepochopiteľné situácie, v ktorých sa bude cítiť ovplyvnený okolnosťami. Výzva tkvie v tom, dokázať obdobie ustáť bez emočných výkyvov. Nezvládnutie emócií sa môže prejaviť ako dokazovanie svojich postojov a silne zakorenených právd. Úlohou je zvládnuť svoju citovú oblasť bez toho, aby druhého človeka musel vlastniť. To bude stáť Byvola veľa úsilia a v máji sa môže cítiť vyčerpane. Pozor je potrebné dávať na prechladnutia a kožné problémy. Najviac bude zasiahnutý rodinný život, v ktorom prúdi veľmi málo energie a Byvol nebude cítiť osviežujúci vplyv rodinnej pohody. V práci sa vlna vyčerpanosti prejaví formou: „stojím na mŕtvom bode.“

Tiger

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Tiger sa nachádza v období pokoja. Tento čas so sebou prináša množstvo otvorených priateľských vzťahov, harmóniu pri rodinnom kozube a súzvuk v práci, ktoré ponúkajú viaceré možnosti realizovania pracovných plánov a nápadov. Výzvou obdobia je prevzatie zodpovednosti voči sebe samému. Tiger musí prehodnotiť viaceré zabehané vzorce, ktoré mu doteraz fungovali, ale začína o ne „zakopávať“. To sa mu podarí len za predpokladu, že prijme dualitu, ktorá je jeho súčasťou a nebude nič podceňovať, ale ani nič preceňovať. Vytváranie súladu bude čistou výslednou esenciou tohto procesu. Spomínanú zmenu sprevádza energia radosti, ktorá efektívne podporí transformáciu. Výsledkom bude radostné a tvorivé uskutočňovanie svojich zámerov v práci aj v osobnom živote. Zaktivizuje sa energia pozitívneho tvorenia, ktorá ovplyvní Tigrove osobné aj pracovné vzťahy. Podporí radosť zo života a prosperitu.

Zajac

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Zajac vykročí do obdobia jari pravou nohou. Všetko mu bude vychádzať a na tejto tvorivej ceste bude sprevádzaný energiou: „cítim sa ako znovuzrodený“. Obdobie bude podporovať hlavne oblasť osobných vzťahov, kde sa môžu dať do pohybu dlho stagnujúce procesy. Tie sa prejavovali ako nedorozumenia a nepohoda medzi partnermi. V praxi sa to uskutoční formou nového partnerského vzťahu, alebo prirodzeným oživujúcim impulzom, ktorý Zajac dokáže dať dlhotrvajúcemu vzťahu. Pozor treba dávať na skĺznutie z radovánok do opojenia alkoholom alebo drogami. Celý tento čas sa ponesie v znamení otvárania sa novým možnostiam. Prejaví sa to formou kreativity v práci, uvoľnenou atmosférou pri vytváraní dlhodobých pracovných zámerov. V osobných vzťahoch sa bude Zajac viac slobodne orientovať a vyjde zo svojej ulity, čo sa v praxi prejaví ako otvorená komunikácia.

Drak

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Drak musí zvládnuť nielen vnútorné boje, ale aj ich prejavy v bežných situáciách. Tie sa môžu vystupňovať do osobných sporov v práci, ale aj nedorozumení a rozchodov v osobnom živote. Obdobie sa bude niesť v znamení slovných útokov a dokazovania svojich právd. Pozor na ostré hádky. Spálené mosty sa nanovo budujú komplikovane. Zároveň to Draka môže nútiť ostať za vlastnými silnými hradbami, kam sa nedostane slnečný lúč uzdravenia duše ani jeho vzťahov. Nedokáže otvorene hovoriť o svojich pocitoch bez potreby útočiť alebo obviňovať. Úspech môže dosiahnuť v oblasti práce. Tvrdou drinou dokáže veľa. Ešte viac by však získal, ak by zapojil do procesu toleranciu a rytiersku šľachetnosť a nadhľad nad malichernosti hádok. Najdôležitejším posolstvom tohto času je využívať svoju silu pozitívne a netrvať na svojom dokazovaní pravdy.

Had

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Had sa nachádza v období pozitívneho tvorenia, čo v praxi znamená zanechávať za sebou stopy pohody, harmónie, súzvuku. Dotkne sa to zdravia, vzťahov a financií. Vo všetkých spomenutých oblastiach Had vytvára stabilitu, hlboké poznanie a vonkajšiu harmóniu, ktorá bude odzrkadľovať jeho vnútorné presvedčenia. V práci ho čaká odmena za pokrok vo vytváraní zisku, vo vzťahoch pôjde až o energiu duchovného naplnenia s partnerom. Tí, ktorí sú zatiaľ sami, môžu s ľahkosťou nadväzovať nové, intímne vzťahy. Na prelome apríla a mája čaká Hada oslava v práci. V rodinnom kruhu čas žičí prírastkom do rodiny a rodinným oslavám. Začiatok mája v sebe nesie energie láskavej starostlivosti o najbližších, emocionálnu istotu a stabilitu. V práci je potrebné oživiť zabehané chodníčky, aby sa nezačalo prešľapovať na mieste. V praxi to znamená znova navštíviť obchodných partnerov a navrhnúť nové postupy a možnosti spolupráce. Prípadne rozšíriť spoluprácu.

Kôň

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Kôň bude prekypovať radosťou zo života. Osobné vzťahy sa ponesú v energiách vďačnosti a procesy v práci budú mať odozvu radosti z plnenia pracovných úloh. Životnú idylku môže narušiť nepokoj spôsobený tým, že Kôň môže sám sebe niečo predstierať a za každú cenu sa snažiť udržať harmóniu vecí. Môže ignorovať energiu zmeny, ktorá so sebou prináša uvedomenie, že meniť priority a postupy je prirodzené. Kto sa tejto prirodzenosti bráni, má komplikované napredovanie. Kôň by si mal dať pozor na prepracovanosť, vyčerpanie a podráždenie. Ak sa začiatkom mája obráti na svoju intuíciu, dokáže životné výzvy zvládnuť s nadhľadom. Bude na mieste rozhodovať sa skôr srdcom ako rozumom, ktorý nie vždy vyhodnotí situáciu nestranne. Rozum kladie podmienky. Srdce ponúka možnosti. V tom je ten obohacujúci rozdiel.

OVCA

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Ovca sa musí vysporiadať so stratami v citovej, ale aj finančnej oblasti. Môže prísť o zisky ale aj o lásku svojho života. Je to učebný proces, v ktorom sa má naučiť vystúpiť zo svojej komfortnej zóny sebaľutovania a skutočne sa chopiť svojej príležitosti. Vďaka samote môže získať vnútornú silu. Vďaka nepohodliu môže nadobudnúť presvedčenie, čo všetko dokáže zvládnuť. Koniec jednej životnej etapy, aby tak dostala priestor nová, tvorivejšia časť života. Pochybností sa Ovca zbaví len za predpokladu, že si začne dôverovať tam, kde sa spoliehala na iných. Môže sa dostaviť energia smútku, nepochopenia a sklamania. Ovca môže začať pochybovať o svojich schopnostiach. Pozor na malé, ale časté prechladnutia až angíny. Vyhliadky na lepšie časy sa črtajú v prvej polovici mája, keď Ovci pomôže férové víťazstvo nadobudnúť spokojnosť. V práci sa prejaví ako verejné uznanie za vynikajúci výkon. V súkromí pôjde o zrodenie láskyplného vzťahu z bojov.

Opica

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Opica sa možno bude navonok tváriť pohodovo a nad vecou, ale vnútri sa bude prejavovať energia neistoty. Táto vibrácia spôsobuje, že Opica potrebuje mať všetko pod kontrolou a do detailov preskúmať aj tú najmenšiu možnú zmenu. Práve to spôsobí Opici „vrásky na čele“, pretože nie je možné všetko kontrolovať a tváriť sa pritom, že „na tom predsa až tak nezáleží“. Výzvou sa tu stáva uvedomenie si vnútornej neistoty a pustenie strachov, ktoré s tým úzko súvisia. Opica bude ďalej skúšaná ako zvláda stres, nesúlad, rozčarovanosť a pocit, akoby zapadla do bahna, z ktorého sa nedá len tak ľahko vyjsť. Výzvou sa pre Opicu stane úplná zmena smeru, v praxi to znamená zmenu nepríjemného a bezfarebného stereotypu vo vzťahu. V práci možno zmena pracovného miesta, ktorá však so sebou nesie aj vystúpenie z bahna nečinnosti. Môže sa prejaviť problém v oblasti chrbtice, ktorá je stabilným pilierom tela.

Kohút

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Kohút a jeho rýchly temperament sa stretne s pracovitosťou a vytvorí tak základ pre spontánnosť. Akoby zrazu dostal vnuknutie, nápad, myšlienku, ktorá ho vystrelí do výšok pokroku, kde sa bude môcť detailnejšie venovať vzorcom správania, ktoré mu už neprinášajú pokojný spánok. Je čas odložiť snahu o manipuláciu a začať viac otvorene komunikovať. Len tak posunie nedorozumenia a konflikty do úrovne riešiteľnosti. Pozor je potrebné si dávať na ostrý jazyk, ktorý vie ublížiť. Nátlakom sa tiež nič nevyrieši. A predstieraná zdvorilosť nesie v sebe známku neochoty zmeniť svoj postoj. Výzvou bude zachovanie toho, čo už dosiahol, a nedopustenie toho, aby materiálne záležitosti spôsobili ignorovanie priateľstiev. Začiatkom mája sa Kohút dostane do energií, v ktorých môže slobodne realizovať svoje plány. V praxi sa to prejaví rozvinutím osobného vzťahu do hrejivej intimity. V práci má istú ruku vo finančných záležitostiach.

Pes

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Pes stojí pred rozhodnutím, ktorou z dvoch ciest sa má vydať. Je to cesta rozumu a cesta citová. Nerozhodnosť ho stále viac odvádza od čestnej voľby a spôsobuje nedorozumenia s najbližšími. Výzvou pre Psa sa stáva pochopiť zmysel hlboko zakorenených strachov. Potrebuje si uvedomiť čo je preňho najdôležitejšie z citového hľadiska. Nikoho nemôže vlastniť a nemôže ani sám seba vmanévrovať do rozhodnutí, ktoré robí kvôli iným. Takéto rozhodnutia spôsobujú problémy medzi partnermi a členmi rodiny a nikdy nevydržia dlhodobo. Mal by byť k sebe úprimný. Brať veci také, aké sú, nie také, ako ich silou-mocou chce mať, aj keď sa to navonok javí ako pomoc blízkemu človeku. Pozor na privlastňovanie si človeka, ale aj nápadov v práci. Nemusí sa to vyplatiť. Začiatkom mája by si mal dopriať krátku dovolenku. Odstup od situácií ponúka iný pohľad na vec. A s ním prichádzajú aj nové, zmysluplné riešenia.

KANEC

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Kanec sa v tomto čase bude učiť zo svojich chýb z minulosti. Musí sa učiť vytvoriť úplne nový koncept vzťahu so svojím okolím. Okolnosti ho budú nútiť vyhodnocovať situácie také aké sú, bez dohadov a prikrášľovania. Bude sa učiť, že nie je podstatná situácia, ale pozitívny postoj k nej. Výzvou je zmena uhla pohľadu na tú istú vec, situáciu, vzťah alebo okolnosť. Len tak si Kanec uvedomí svoje schopnosti, ktorými obohacuje seba aj svet okolo seba. K tomu mu pomôže hlavne efektívna a otvorená komunikácia, ktorú sa musí naučiť naplno využívať. Tým podporí energiu sebarealizácie a dá impulz do oblastí, ktoré vníma ako stagnujúce. Dotýka sa to hlavne citovej oblasti. Až potom, keď komunikácia bude otvorená aj v intímnych oblastiach, je možný otvorený a úprimný vzťah. Pozor na materiálne ciele, ktoré môžu zmariť nový vzťah.