41727803_919336558249602_1069988022583296_n_smaller australia-beach-cereal-1089168 blur-calm-close-up-268022

Čínsky horoskop od 15. 5. do 16. 7. 2018

Čínske znamenia symbolizuje dvanásť zvierat. Striedajú sa len raz za rok a ich cyklus trvá dvanásť rokov. To zviera, ktoré vládlo v roku, keď ste sa narodili, má veľký vplyv na váš život. Aké bude pre vás obdobie najbližších dvoch mesiacov?

POTKAN

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 )

Potkan sa bude učiť v každej situácii zachovať pokoj a rozvahu, pretože len tak dokáže prekonať stavy úzkosti a sklon potláčať samého seba. Môže sa stretávať s nepochopením alebo neprijatím svojich novátorských postojov. Potrebuje rýchlo napredovať, ale to si zabezpečí len za predpokladu, že získa kontrolu nad financiami a osobnými vzťahmi. Necíti sa slobodne, aj keď sa zo všetkých síl snaží nechávať slobodu iným. Pocit neslobody pramení z momentálneho prispôsobovania sa vonkajším okolnostiam a zanedbávania jeho vlastných túžob a potrieb. Oslobodí sa zo zovretia požiadaviek iných len za predpokladu, že zvolí nové postupy, stratégie a bude viac počúvať svoje vnútro, ktoré mu radí, aby sa s láskou staral o vlastné blaho. V prvej polovici júla je výrazná energia nových začiatkov. Môže sa to dotýkať vzťahu, ale aj zmeny postojov, ktoré sú nefunkčné.

Byvol

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Byvol sa môže pre nevydarené vzťahy ocitnúť v citovej depresii, čo uňho znamená utápanie sa v práci. Je tu aktívna energia oklamania, preto by mal byť opatrnejší v tom, komu verí. Tiež je tu možnosť, že nepochopí správne druhú osobu, ale ani si to nenechá vysvetliť, čo spôsobí ďalšie nedorozumenia. Ešte viac sa uzatvorí a pohrúži do pracovných povinností. To však situáciu nerieši. Môže sa to nemilo prejaviť na zdraví. V tomto čase je Byvol viac náchylný na prechladnutia, kašeľ, zápaly v oblasti krčnej čakry. Na mieste je vhodná a otvorená komunikácia, ktorá vzťahy posunie do zmierlivejšej podoby. Obe strany sa viac dokážu pochopiť a cez otvorenosť vysvetliť staré spory. Odporúčam venovať sa dlho potláčaným negatívnym záverom z minulosti, ktoré si Byvol ukrýva veľmi hlboko, pretože staré ublíženia už môžu len znefunkčňovať nové vzťahy, možnosti podnikania a spôsoby zárobku.

Tiger

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Tiger sa v období pred letom môže dostať do konfrontácie s vlastnou neistotou a obavami, pretože nedotiahol do konca záležitosti dotýkajúce sa záväzkov, ktoré kedysi dal. Môže to cítiť ako obmedzovanie v rozhodovaní a útoky na jeho dobré meno. Môže sa objaviť energia strachu, ktorú dokáže zvládnuť za predpokladu, že bude postupovať krok po kroku a nebude niečo znova prehliadať. Každé mávnutie rukou nad neriešením problému mu prinesie neistotu. A o neistotu sa nedá opierať, pretože v Tigrovi vzbudzuje len nové pochybnosti. Svetlo do komplikovaných situácií vo vzťahoch a neprehľadnej komunikácii mu vnesie pochopenie základného princípu „menej je viac“. Nemusí vysvetľovať, ale podstatné je konanie. Ak bude konať, zvládne nepohodu, nespokojnosť a nesúlad, ktorá sa naňho valí z každej strany. Všetky tiene padnú za jeho tvár v okamihu, keď si ujasní svoje priority a zámery. Potrebné je, aby si Tiger jasne a zrozumiteľne zadefinoval to, čo chce dosiahnuť. Táto stratégia mu pomôže vyjasniť nedorozumenia a minimalizovať nespokojnosť z okolia. Je mu prirodzené konanie vo veľkom štýle. To si ale vyžaduje otvorenú myseľ, veľkolepé činy a čisté srdce.

Zajac

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Zajaca čakajú situácie, v ktorých musí voliť efektívny a priamy spôsob komunikácie. Nie vždy sa mu darí otvorene komunikovať. Tento čas je však o vyjasňovaní nedorozumení, vysvetľovaní konfliktov a zblížení sa s ľuďmi, o ktorých mal Zajac mienku, že mu nerozumejú. Bude musieť sústrediť energiu do jedného zmysluplného bodu – sebarealizácie. Možno sa mu všetko poskladá do obrazov, ktoré mu nebudú hneď dávať zmysel. Možno bude musieť obrátiť svoj život úplne hore nohami. Ale bude tak tvoriť základ nového vzťahu so sebou samým, a teda aj so všetkým starým a nepot rebným, čo ho ťahalo do minulosti. Odporúčam dovolenku, ktorá v Zajacovi resetuje staré povinnosti a on tak bude mať možnosť objaviť nové perspektívy. Možno nepíšem úplne jasne a zrozumiteľne. Je to tak preto, že celý energetický priestor Zajaca v tomto období som vnímala ako v opare, ktorý je plný nevyjasnených nedorozumení. Prvý krok Zajaca je, aby sa na situácie, ľudí a veci pozeral s nadhľadom, ktorý mu pomôže riešiť možné konflikty. Druhý krok je nevytvárať si dohady, ale vykomunikovať nejasnosti.

Drak

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

Draka čaká dôležitý a cenný podnet, ktorý bude dlhodobo prinášať plody. Dôležité je prestať sa trápiť pre veci, ktoré nedokáže zmeniť a venovať sa možnostiam a príležitostiam, ktoré má na dosah. Už niekoľkokrát prehliadal dôležité signály. Dostáva sa do obdobia, keď môže novými nápadmi vyriešiť tlejúce spory. Energeticky je tu možnosť materstva – tehotenstva, čo do hĺbky významne obohatí a upevní vzťah. A je aj predpoklad celkom nových výziev v práci, ktoré otvoria možno úplne rozdielne, ale zmysluplné obzory podnikania. Je dôležité, aby tento krok Drak nepremeškal a venoval mu svoju pozornosť. Výsledok sa začne prejavovať ešte v tomto roku na prelome jesene – zimy. Je tu energia sily a stability, ktorú je potrebné podchytiť a správne využiť. Stáť si za svojím rozhodnutím s citom pre detaily je výzvou tohto obdobia. Dôležitú úlohu zohrá Drakova objektívnosť. Často stačí byť len nestranným pozorovateľom a nazerať na celú situáciu zo širšieho kontextu. Len keď je Drak objektívny, dokáže efektívne predkladať svoje nové nápady, myšlienky a postoje a druhá strana ho rada vypočuje.

Had

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Had bude prechádzať procesom sebaspoznávania a dostane príležitosť nahliadnuť hlbšie do svojho vnútra. Pýchu bude musieť postupne zmeniť na sebaistotu, neprístupnosť na spolupatričnosť a egoizmus na ohľaduplnosť. Nebude to jednoduchá cesta. Kráčať cestou odkladania masiek nie je jednoduché, ale je to zmysluplné pre duchovné napredovanie. Keď na to bude Had myslieť v tomto období menších nedorozumení, zvládne prekonať stavy úzkosti a podceňovania sa s hrdo vztýčenou hlavou. Mal by sa snažiť počúvať svoju intuíciu. Vo vzťahu sa to prejaví ako hlboké spojenie sa s partnerom. V práci Hada vnútorný hlas povedie k správnym voľbám. Veľmi dôležité je rozvíjanie dôvery v intuíciu.

Kôň

(1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Kôň bude žať úspechy v práci, dosiahne životný úspech a nasledovať budú oslavy po úspešne zvládnutej skúške. Môže sa to týkať aj prijatia do zamestnania. To všetko za predpokladu, že nič neodsunie na neskôr, ale bude riešiť situácie ako budú prichádzať. Ak sa bude snažiť sám pred sebou niečo bagatelizovať, môžu sa mu hromadiť nezodpovedané otázky, z čoho sa vynorí podráždenosť a bude robiť viac banálnych chýb. Prejaviť sa to môže hlavne v práci. Je veľmi dôležité komunikovať, keď je to potrebné a nenechávať to na neskôr, pretože ten čas už nikdy nemusí prísť. Zladená komunikácia sa týka hlavne vzťahu. Nevypovedané nedorozumenie môže prerásť do konfliktu. Kôň potrebuje cítiť zázemie, ale zároveň, z času na čas potrebuje mať „vietor vo vlasoch“. Potom od problémov uteká, pretože sa nahromadia a zdajú sa byť neriešiteľné. Pre Koňa je v tomto období podstatné zázemie, preto sa sám musí snažiť vybudovať si ho, aby sa mal kam vrátiť, keď bude potrebovať cítiť teplo domova a bezpečia.

OVCA

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Ovca bude viac ako inokedy snívať za dňa a budovať si vzdušné zámky, ktoré však môžu viesť k tvrdým pádom. V práci sa to dotkne nevydareného projektu, do ktorého Ovca vložila veľa energie a vo vzťahu sa to odzrkadlí na drobných nedorozumeniach, ktoré neznamenajú vážnejší problém, len jemnejšiu formu mrzutosti. Najviac by mala riešiť svoju sebestačnosť. Bude sa učiť nahlas povedať svoj názor bez toho, aby to mala vopred odsúhlasené. Okolie si jej prácu váži a doma sú pre iných dôležité jej prejavy citov, ale je potrebné, aby tomu verila aj Ovca sama. Vyžadovanie dôkazov lásky alebo utvrdzovanie, že v práci je usilovná, jej nemôže zabezpečiť trvalý pocit radosti a šťastia. Ona sama potrebuje veriť svojim schopnostiam. Uvedomenie si, že svoje vízie vie realizovať za predpokladu, že si verí, bude dostatočným zadosťučinením.

Opica

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Opici budú situácie ukazovať, že skutočné prekážky prichádzajú z vnútra človeka a vonkajšie okolnosti sú len ich dôsledkom. Za zdanlivou fasádou postavenou z dokazovania svojej pravdy a ukazovania, že jej sa nič nemôže dotknúť, sa predsa len ukrýva človek, ktorý tiež potrebuje lásku a uznanie. V práci je dôležitá opatrnosť v sporoch, ktoré sa môžu zdať nekonečné. Vo vzťahu je to čas na vzájomné si poskytnutie priestoru, aby sa aj partner mohol slobodne nadýchnuť. Môže sa dostaviť vyčerpanosť a únava, poprípade bolesti hlavy až migréna. Výzvou tohto obdobia pre tvorivú Opicu je dôslednosť. Odporúčam venovať tejto energii plnú pozornosť, aby dopady všetkého, čo zaťažuje, boli zmiernené, pochopené a uvoľnené zo života.

Kohút

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Kohút stojí pred príjemným časovým obdobím. Prebúdza sa jeho tvorivosť, čo sa môže prejaviť podnikavými nápadmi v práci, alebo brilantnými dedukciami v investovaní. Verí si a odzrkadľuje sa to aj na jeho výsledkoch v práci a príjemných osobných vzťahoch. Pozornosť je potrebné sústrediť na to, aby sa z podnikavosti nestala vypočítavosť. Vtedy sa bezúhonnému Kohútovi môže prestať dariť, pretože je pracant do špiku kosti, ale nie hazardný hráč. V práci ho čaká úspech, postup na vyššiu pracovnú pozíciu, alebo minimálne uznanie za to, čo dosiahol. Vo vzťahoch je to tiež šťastná doba obohatená o súznenie, porozumenie a príjemné prejavy lásky a náklonnosti. Obdobie je energeticky plné trvácnosti, neomylnosti a triezvym odhadom.

Pes

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

Pes sa nachádza v období, kedy citové prejavy padnú na úrodnú pôdu. Nastane vyvážené prepojenie medzi citmi a ich vyjadrením. V práci sa to prejaví ako účinné spojenie intuície a poznania, ktoré prináša úspech a uznanie. To pracovitému Psovi umožní správne rozpoznať nové pracovné možnosti, a tiež vedieť, ako ich efektívne uskutočniť. Vo vzťahu sa doslova kúpe vo vrelých citoch a je schopný to prejavovať veľmi nápadito. Začiatkom leta sa prejaví jeho vnútorná túžba, ktorá je sústredená na vyššie ciele. Psa baví nadväzovať nové vzťahy. Je tu energia sympatií, srdečnej odozvy a úspechu. Vo vzťahu môže ísť o nájdenie spriaznenej duše v pozitívnom slova zmysle.

KANEC

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

Kanec je v období, ktoré vyžaruje energiu jednoty a sústredenosti sa na cieľ. Cíti sa v harmónii so sebou a vie, kde je jeho miesto v živote. Bude majstrovsky zvládať každodenný život a jeho zákruty, odvážne výzvy, starosti aj citové vyjadrenia partnera. Má v sebe nekonečnú tvorivú energiu, ktorá dostane možnosť prejaviť sa v bežnom živote. V práci to bude formou dôvery v to, čo robí. Môže sa venovať expanzívnym obchodom. Je to človek, ktorý sa neuspokojí s niečím, čo nie je dotiahnuté do zdarného konca. Práve preto ľahko napreduje a dosahuje výborné výsledky. Pozor na netoleranciu, ktorá môže byť spojená s netrpezlivosťou Kanca voči iným, ktorí nenapredujú zdanlivo tak rýchlo ako on. Môže mať dojem, že ho brzdia, ale je to skutočne len dojem. Tu stačí prijať, že každý človek má svoju cestu, aj keď je smer spoločný.