41727803_919336558249602_1069988022583296_n_smaller australia-beach-cereal-1089168 blur-calm-close-up-268022

Atóm reaguje na všetko

Atóm prirodzene reaguje na tvoje srdce, ktoré generuje vibráciu lásky.
...
Rozkmitá sa tvojou pozornosťou.
...
To je naše "duchovno".
...

Venuj svoju pozornosť vedomému tvoreniu:

Kvantuj láskavosť v láskavosti seba.
Kvantuj pozornosť v láskavosti seba.
Kvantuj úsmev v láskavosti svojho srdca.
Kvantuj oporu v láskavosti seba.
Kvantuj pokoru v láskavosti svojho srdca.
...
Kvantovanie?

Láskavosť vo vedomej láske.
Láska vo vedomej láskavosti.

No, alebo môžeš "kvantovať" pohŕdanie... hnevy... strachy... nenávisti... neistotu. Všetko sa dá.

A SKUTOČNE VŠETKO MOŽEŠ. ?
Pretože ten atóm/fotón, ktorý spomínam vyššie, reaguje na VŠETKO, čím ho vo svojej pozornosti zahrnieš.