41727803_919336558249602_1069988022583296_n_smaller australia-beach-cereal-1089168 blur-calm-close-up-268022

Veľký čínsky horoskop na rok 2018

Dátum čínskeho nového roka je pohyblivý, kolíše medzi 21. januárom a 20. februárom. Je určený astronomicky – nový rok začína s druhým novým mesiacom po zimnom slnovrate. 16. februára 2018 vstupujeme do roku Psa a bude trvať do 5. februára 2019, keď prejdeme do roku Kanca. Čo nás čaká pod vládou tohto inteligentného a zároveň hravého znamenia? Čínske znamenia symbolizuje dvanásť zvierat. Striedajú sa len raz za rok a ich cyklus trvá dvanásť rokov. To zviera, ktoré vládlo v roku, keď ste sa narodili, má veľký vplyv na váš život. Aký teda bude pre vás nasledujúci rok?

Potkan

(1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 )

„Som ten, ktorý tvorí. Som ten, ktorý spája a panuje a k životu potrebuje neustály ruch a priazeň. Držte mi palce a buďte nablízku. Rodina a priatelia sú vzácni.“ Človeka narodeného v tomto znamení čaká menej príjemný a ústretový rok. Problémy, nespokojnosť a nepriazeň na neho budú čakať od samého začiatku roka. Nebude môcť aktívne ovplyvňovať ani meniť sled udalostí, pretože sa budú diať akoby mimo jeho zorný uhol. V tomto čase musí byť trpezlivý a rozumný, čo v mnohých situáciách z jeho pohľadu vôbec nie je jednoduché, pretože jeho prirodzenosťou je neustály ruch a dianie. Začiatkom roka bude postavený pred situácie, ktoré v ňom vyvolajú energiu strachu. Ten bude panovať dlhý čas a výzvy s ním spojené priamo súvisia s riešením doteraz nevyriešeného a s obchádzaním nekomfortných rozhodnutí zo strany Potkana. To súvisí s nemožnosťou presadiť svoju vôľu a s konaním proti vlastným presvedčeniam. Bude musieť pochopiť a prijať hlavnú výzvu, ktorou je prežívanie vlastných pudov ako tvorivej energie, bez manipulácií. Na prekonanie týchto dní odporúčam mať pri sebe ÓNYX alebo MALACHIT – kamene dodávajúce silu, ukotvujúce v postojoch toho, kto ich nosí. Pôsobia na duchovnej úrovni ako dobrý „vodič“ k uchopeniu problémov a ich vyriešeniu. Zlepšujú činnosť imunitného systému, podporujú liečenie cukrovky a kŕčov. Malachit dodáva energiu pri problémoch s pečeňou a rieši agresivitu, ktorá u Potkana môže v tomto čase rapídne narásť ako obranný mechanizmus voči nepríjemnostiam. Potkanovi sa v ďalšom období, do začiatku leta, môže zdať, že jeho život je obrátený úplne hore nohami a nič nedáva zmysel. Čas je potrebné venovať cestovaniu, pretože aj vo vzťahoch sa veci môžu posunúť do riešiteľnej zóny a dobré pozície dokáže správnym spôsobom ukotviť. Celé leto bude mať Potkan pocit, že mu niekto pozerá cez plece a hodnotí jeho myšlienky, rozhodnutia a konanie. Odzrkadlí sa to nie veľmi pozitívne hlavne v práci, a práve tu odporúčam zamerať pozornosť na city a tvorivosť, ktorou dokáže zvládnuť obmedzenia a prekážky plynúce z tohto obdobia. V tomto roku je u Potkana pozitívna ochota tvoriť, vyjadrovať hlboké túžby, city a radosti. Oporným bodom nech sú mu láska k životu, ktorou prekypuje a schopnosť meniť sny na pozitívnu realitu. Záver roka bude mať nádych vedomého rozhodovania sa, keď si Potkan uvedomí svoju silu cez vlastné výrazné rozhodovacie schopnosti, ktoré nedovolí nikomu podrývať alebo spochybňovať. Do celého procesu vloží pozitívne city a výsledok sa prejaví v pulzujúcom vzťahu, kreatívnej práci a náraste pozitívnej a tvorivej sebahodnoty. Celý rok je potrebné venovať pozornosť oblasti žalúdka, kde sa trávi nielen potrava, ale aj názory iných. Tiež by mal dbať na oblasť pečene, kde je ukrytá agresivita a nespokojnosť nielen so sebou, ale aj s posudzovaním iných voči nemu. Len vnútorný pokoj a jasná myseľ môžu byť nápomocné na ceste k vyrovnanému a harmonickému roku. Osobná afirmácia Potkana na rok 2018: „Som spojený s vlastnou liečivou a radostnou silou, ktorá sa práve teraz cez mňa, prejavuje a šíri celým priestorom.“ Odporúčam vizualizovať si ju v modrých a fialových farbách.

Byvol

(1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

„Moja sila upevňuje stabilitu, ktorú viem využiť proti nepriazni osudu, ak sa ukáže, a dávam jej nádych spravodlivosti. Najradšej sám krútim kolesom života a tvorím tak každý logický krok vpred.“ Človek narodený pod touto razantnou silou bude mať v novom roku 2018 problémy, ktoré nebudú až také vážne, ako sa na prvý pohľad môže javiť. Možno sa bude musieť rozlúčiť na nejaký čas s milovanou osobou kvôli pracovným cestám, ale jeho životná cesta nenesie známky náhlej komplikovanosti. Začiatkom roka až do polovice apríla, sa nesú energie radostnej oslavy, pretekajúcich citov, čo v byvolej reči znamená – usmiať sa aj keď verí výhradne svojim logickým, alebo deduktívnym, záverom. Aspoň na okamih dovolí ľuďom zo svojho najbližšieho okolia priblížiť sa na menšiu vzdialenosť. Vo vzťahoch pozor na hrubú zmyselnosť, pretože nemusí byť pochopená ako prejav lásky, ale ako nátlak. Na podporu otvorenej citovosti odporúčam nosiť ZÁHNEDU s KRIŠTÁĽOM. Podporia harmóniu a vyladenie nesúladu hlavne v citovej oblasti, ale aj pomôžu uvoľniť ťarchu bedier, na ktorých Byvol nesie „všetky problémy sveta“ a nevie ich úplne s ľahkosťou pustiť, pretože ich berie ako osobnú zodpovednosť. Do začiatku leta bude Byvol umožňovať druhým, aby ho viac pochopili, a zároveň sám bude prechádzať procesom uvedomovania si svojich myšlienok, slov a činov. Možno sa počas leta viac utiahne do samoty, aby tak mohol vnímať sám seba a bude sa učiť jemnosti v radikálnych rozhodnutiach. Na Byvola začne doliehať tlak okolia, ktorý bude požadovať zmeny v jeho chápaní a prejavoch ľudskosti a lásky, ktoré sú často veľmi „sparťanské“ a neprospievajú hlavne rodinným väzbám. Samotou získa múdrosť a nadhľad. Rozsvieti vlastné vnútorné svetlo, ktoré mu umožní rásť do hĺbky. To, o čo sa môže po celý rok 2018 oprieť, je bezprostrednosť, ktorá dokáže pozitívnym spôsobom ovplyvniť ľudí v jeho životnom priestore. Cez bezprostrednosť sa vie otvoriť citom a láske a vianočný čas bude tomu najviac naklonený. Vďaka tomu sa uvoľní a uvidí svet ako cez krásne, farebné sklíčka. Záver roka 2018 môže so sebou priniesť u Byvola pocity, že ho niekto usmerňuje a moralizuje a vôbec mu nenapadne, že chcieť od druhých nevšímavosť voči jeho osobe je prejav nelásky a opakom toho, čo sa snaží vniesť do vzťahu. Láskavosť a neláskavosť sú iba dva prejavy tej istej energie. Len na opačných koncoch vibračnej škály. Svet okolo Byvola mu ukazuje vyššie hodnoty spolužitia a neostane mu iné, len nasledovať túto cestu. Časom zistí, že je prirodzená a príjemnejšia. A že sa mu ľahšie kráča s úsmevom na tvári, a tým aj na duši. Osobná afirmácia Byvola na rok 2018: „Svietim si lampášom na cestu a hľadám skutočného človeka, láskyplného, chápajúceho a nachádzam ho v sebe.“ Odporúčam vizualizovať si túto vibračnú myšlienku vo fialových a bielych farbách.

Tiger

(1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

„ T a n c u j e m na doskách, ktoré znamenajú svet, všetky tóny farebnosti života. Hľadám dosiaľ nenájdené, skúšam doteraz nevyskúšané. Poď! Pridaj sa do veselosti môjho tanca a nechaj sa unášať nekonečnými možnosťami krásnych rozhodnutí.“ V novom roku Tiger pociťuje doslova energetickú ochranu pred všetkými nebezpečenstvami a často sa až v poslednej chvíli rozhodne zmeniť situáciu tak, že ho obchádzajú možné problémy. Na to, aby dosiahol svoje sny, úspechy a ciele musí húževnato pracovať a počas roka môže naňho doľahnúť únava aj osamelosť. Šťastie mu však bude priať, a tak dosiahne v tomto roku všetko, čo si zaumieni a získa podporu správnych ľudí v správnych okamihoch. Začiatok roka sa bude niesť v chápaní širších súvislostí a s tým je spojené správne hodnotenie a vynášanie záverov, ktoré sú podporou pre Tigrove ďalšie životné kroky. Začne naplno dôverovať svojim rozhodnutiam a dá stabilný základ všetkému novému a pozitívnemu, čo príde ako prirodzený vývoj napredovania. Vzťahy sa budú upevňovať, v práci príde vítaná zmena. Do leta bude Tiger cez rôzne situácie rozvíjať dôveru vo svoje vodcovské kvality a prehlbovať intuíciu. Prežívané obdobie sa ponesie vo vlne, keď lekcie nielen prijíma, ale aj udeľuje. Vo vzťahoch sa zmena prejaví v náraste dôvery, v práci vyplynie možnosť zmeniť pôsobisko, pretože práve v oblasti práce sa energie ponesú v znamení „s čistým svedomím ostať verný sám sebe“ a viac ako kedykoľvek predtým bude Tigrovi záležať na jeho reputácii a lojalite. Na podporu nových začiatkov odporúčam mať pri sebe AMETYST, kameň, ktorý nielen ukotvuje pocity a rozhodnutia, ale aj otvára nové vhľady cez meditácie. Napomáha prijímaniu nových myšlienok, upevňuje sústredenie na to, čomu sa práve Tiger venuje. Zároveň vyrovnáva metabolizmus a systém žliaz s vnútornou sekréciou. Posilňuje vylučovacie orgány a imunitný systém. Tiger bude náchylnejší na prechladnutia, pretože bude mať v hlave priveľa myšlienok, ktoré mu nedovolia ani pokojný spánok, čím sa môže prejaviť nespokojnosť a nervozita. Ametyst tieto prejavy nielen eliminuje, ale upravuje škálu výkyvov. V lete nastane posun. Tiger sa bude nachádzať v období „búrka a vzdor“. Pri hľadaní ideálov smeruje k nebu, vytvára si dosť nekompromisné presvedčenia a obhajuje ich bez toho, aby sa zaujímal o objektívne opodstatnenie. V pozitívnom zmysle sa to vo vzťahoch prejaví ako vášnivá láska a v práci ako energia „rád na seba berie riziko“. Záver roka so sebou prinesie radikálnu zmenu. Ak počas celého roka bude Tiger „bojovať“ boj sa prejaví zlyhaním a totálnou zmenou presvedčení. Pozor na nehody!!! Ak počas roka bude Tiger rozvážnejší a rozhodnutia bude robiť z pozície vyrovnanosti mysle aj srdca, dostaví sa síce zmena, ale bude prirodzeným vyústením poznaného. Vytvorí sa tým miesto pre nové, ako keď sa najprv vyleje obsah starej kávy, aby sa do hrnčeka mohla spraviť nová, voňajúca káva, ktorá vytvára teplo a pohodu. Osobná afirmácia pre Tigra na rok 2018: „Čo vidím a cítim, dokážem hovoriť objektívnym spôsobom a zrozumiteľne tak, že to môže byť vypočuté a prijaté. Vytvorím tak harmóniu a súlad so všetkým okolo seba“. Afirmáciu podporí fialovou farbou.

Zajac

(1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

Žijem v súzvuku so sebou samým, v tichej samote. Odmietam prázdne frázy, rozklad a nepokoj. Dokážem súhlasiť, ak je to potrebné pre dobro veci a slovám dávam farby, aké potrebujem.“ Rok 2018 bude bezproblémovým obdobím, keď Zajac môže nadobudnúť zisky a urovnať predchádzajúce nezhody. Nájde si čas na oddych, nečakajú ho ani rodinné trampoty. Vie, ako budovať kariéru, čo nemusia správne pochopiť jeho nadriadení, prípadne spoločníci mu môžu hádzať polená pod nohy. Začiatok roka sa prejaví energiami ukotvenia Zajaca v rôznych aspektoch svojej existencie. Začne rast a rozkvet a pomocou vytrvalosti a húževnatosti bude budovať svoje plány a dostávať ich následne do reality. Stojí nohami pevne na zemi, čo sa prejaví jeho schopnosťou ísť vlastnou cestou a brániť svoje hranice. Do popredia sa dostane jeho kreativita, trpezlivosť, životná energia a zmyslové potešenia. Vzťah nadobudne hodnotu rovnocennosti a v práci sa prehĺbia praktické schopnosti ako je usilovnosť, trpezlivosť, tvorivosť a spoľahlivosť. Ingrediencie, ktoré tvoria základ kvalít Zajaca. Energie tvorivosti a stability sa prirodzene prelejú aj do ďalšieho obdobia pred letom. Umenie vylepšiť svoju životnú situáciu sa bude prirodzene dostávať do povedomia takticky uvažujúceho Zajaca. Sú tu aktívne energie ako „pokojná rovnováha síl“, alebo hlbšie uvedomovanie si protikladov a vyladzovanie energií medzi nimi. Pozor si treba dávať na možnú náladovosť a prílišnú aktivitu. Podporiť súlad v oblasti preceňovania sa Zajacovi pomôže MESAČNÝ KAMEŇ a KRIŠTÁL AQUA AURA. Mesačný kameň vyrovnáva energetický nesúlad a upokojuje citové emócie. Priaznivo pôsobí na tráviaci a reprodukčný systém. Aqua aura podporuje sebavyjadrenie, otvára vhodnú komunikáciu, ktorú vie stimulovať srdečnou čakrou. Je to ochranný kameň, ktorý pomáha proti psychickým aj duševným útokom. Pozor na prechladnutie spojené s precitlivenosťou voči reakciám iných na jeho osobu. Leto sa bude niesť v energiách skúmania citov ľudí a ich prejavov na život Zajaca. Tu chcem upozorniť na nerovnováhu týmto vysvetlením: „keď naberieš vodu z rieky do vedierka a podrobíš ju detailnému skúmaniu, pochopíš, čo máš vo vedierku, ale nepochopíš aká je podstata rieky.“ Život je neustála zmena, a tak je potrebné k nemu aj pristupovať. Kto nemení postoje, stagnuje. To, čo Zajacovi bude ochranným plášťom v obdobiach zmien, je jeho silná vôľa a túžba po poznaní. Obdobie zimy so sebou nesie energiu sebapoznania. Zajaca dostihne túžba zbaviť sa všetkých svojich masiek, obranných postojov a rolí, ktoré sú mu už na príťaž. Hlavne voči starším osobám vo svojom živote. Akoby zrazu Zajac nadobudol potrebu správať sa otvorene a s láskou, s pocitom súznenia so sebou aj so svojim okolím. Osobná afirmácia pre Zajaca na rok 2018: „Milujem svoj život a každý deň sa obklopujem láskyplnými myšlienkami, ktoré mi prinášajú vnútorný mier. Ten vyžarujem cez svoje srdce do celého svojho života“. Odporúčam vizualizovať si afirmáciu ružovými a žltými farbami.

Drak

(1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012)

„Som v strede hurikánu, mám nebojácne srdce a vyžarujem svetlo a pravdu. Vládnem moci aj sláve a moja prítomnosť rozháňa sivé mračná pochybností. Plávam s rozvinutými plachtami v ústrety výzvam, pretože mám dar skrotiť ich.“ Drak má pred sebou neľahký rok. Akoby znenazdajky sa vynárajú nečakané problémy a nerealizujú sa nastavené plány. Stojí pred výzvou vyhnúť sa priamej konfrontácii s neprajníkmi, ale aj s ľuďmi, ktorí nesúhlasia s jeho svetonázorom. Napätie uvoľní len za predpokladu, že zmení pole pôsobnosti alebo prenechá pracovné rokovania dôveryhodnejším spoločníkom. Začiatok roka sa môže niesť v znamení neopodstatnenej žiarlivosti, ktorá nahradí pôvodné prekypovanie láskyplných citov. Je nevyhnutné krotiť obviňovanie a dokazovanie svojej pravdy, ktorá nie je vždy oprávnená. Pozor na škatuľkovanie ľudí, pretože Drak rád zabúda, že každý má svoju individualitu a zovšeobecňovanie podstatných vecí vedie ku konfliktom. Odporúčam vedome používať zmierlivé gestá, ktoré dokážu navodiť oživenie lásky a v práci sa sústrediť na zmeny ako na prínos, nie problém. To, o čo sa môže Drak bezpečne opierať počas celého roka je ochota mať nadhľad a byť mimo diania, aby uvidel krásu a pokoj v situáciách a ľuďoch. A aj v sebe samom. Táto harmónia zdravého nadhľadu je veľmi potrebná pre jeho pokojnejšie napredovanie. Inak sa vnútorná nepohoda môže prejaviť častejšími nádchami a kašľom. Tu odporúčam nosiť pri sebe CITRÍN – láskyplný minerál, ktorý usmerní v citoch, upraví očakávania na realizovateľné a ukotví v objektívnych nastaveniach voči iným ľuďom. Pohlcuje, premieňa a usmerňuje negatívne energie svojho majiteľa a pracuje so srdečnou čakrou. Citrín má pod kontrolou podžalúdkovú žľazu, slezinu a trávenie. Upravuje citové poryvy. Pred letom a počas letných mesiacov bude dračiu silu zamestnávať stanovovanie si hraníc, ktoré sú tvorivé a bude, obrazne povedané, „plieť v záhradke burinu“ ktorou sú neživé a nefunkčné presvedčenia zamerané na vzťahy a financie. Tu mu bude oporou už spomínaný nadhľad, cez ktorý uvidí jasnejšie a pokojnejšie svoje ďalšie kroky. Prejaví sa to urovnaním zdanlivo nezlučiteľných protikladov a pristihne sa, že jeho myslenie nesie známky spravodlivosti voči všetkým zúčastneným. Na pracovisku bude používať poctivé stratégie a zrozumiteľné plánovanie, čo prinesie želaný finančný výsledok. Pozor na tvrdohlavosť a trvanie na malichernostiach, pretože to môže pôsobiť, akoby v spomínanej záhradke polieval jemnú ružu vodou, v ktorej je rozpustená soľ. Ruža uhynie. Vo vzťahoch aj v práci by Drak nemal kráčať cestou nekompromisnej driny, ale v oboch prípadoch by mal vytvárať energiu zlatej strednej cesty, ktorá Draka privedie k naplneným vzťahom a spokojnosti. Posledný trimester roka 2018 v sebe nesie energiu plnohodnotnej lásky. Vnímam tu energiu šťastného stretnutia, ktoré všetko zmení. Osobná afirmácia Draka na rok 2018: „Verím tomu, že zdroj mojej vnútornej lásky a krásy má božský princíp a prináša radosť mne aj ľuďom v mojej blízkosti. Som jedinečný rovnako ako každý, kto vstupuje do môjho života. Akceptujem to.“ Afirmáciu si podporí vizualizáciou žltej farby.

Had

(1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

„Napredujem pomaly ale rázne. Som rozhodný, neúprosný, tajomný a aj preto vlastním kľúč k tajomstvám života. To, čo zasejem, je nemenné a trvácne.“ Celý rok 2018 je vynikajúcim na realizáciu nových nápadov, cieľov a zmien. Možno sa vyskytnú drobné zdravotné problémy, ale o napredovaní to bude určite. Pozor na drobné krádeže! Začiatkom roka dokáže Had jasne myslieť, bude rozhodný, plný inšpirácie a tvorivosti. Intelekt ho povedie k vyjasneniu nejasných situácií. Vo vzťahoch sa to prejaví ako poznanie hlboko zakorenených problémov, o ktorých dokáže jasne a vecne hovoriť. Nemusí to však dopadnúť podľa jeho očakávaní a je tu pravdepodobnosť dezilúzie, ktorou sa Had bude učiť pochopiť proces zlyhania a opätovného nájdenia schodnej cesty. Had niekedy sám nevie, čo je pre neho podstatné v oblasti citov. V práci sa jasná myseľ prejaví ako oslobodenie sa od nežiadúcich komplikácií pomocou správneho rozanalyzovania problému. Na mieste je jednoznačné rozhodovanie sa, pretože len tak sa Hadovi podarí nájsť riešenia komplexných problémov. Pred začiatkom leta čakajú na Hada plodné časy, keď sa bude budovať to, na čo sa doteraz zabúdalo. Obdobie je charakterizované vytrvalosťou a dôsledným dosahovaním toho, čo Had chce a potrebuje. Vo vzťahoch to bude zmyselnosť, ktorá otvára nové obzory a v práci spoľahlivosť, ktorá prináša zisk. Príjemný vzostup po rebríčku vlastnej kariéry je tiež možný. Počas leta a teplej jesene sa bude Had stretávať s následkami svojich slov a činov. Zo svojej mysle, a teda života zatiaľ nedokázal uvoľniť stagnujúce postoje. Dotýka sa to najviac nátlaku, tvrdohlavosti a trvania na malichernostiach. V kombinácii s málo poddajnými energiami Hada to môže vytvoriť až rigidné trvanie na pravdách, čo neprospeje riešeniu možných konfliktov. Veľkou oporou sa mu v takých okamihoch stáva vnútorná sebaistota, silná vôľa a vášeň vo vzťahoch, ktorá zmierni možnú tvrdosť na nájdenie kompromisu. Zdravotne sa môže nepohoda prejaviť na pokožke ako akné, nespokojnosť zas ako nepríjemné pálenie, alebo svrbenie na tele. Na vnútornú vyrovnanosť a pochopenie svojich potrieb aj potrieb ostatných ľudí nachádzajúcich sa v jeho živote odporúčam Hadovi nosiť minerál TIGRIE OKO a ZELENÝ JASPIS. Tigrie oko zároveň pomôže Hadovi riešiť dilemy a v citovej oblasti udržiavať harmóniu v energiách jin jang. Zelený jaspis lieči a stabilizuje človeka v rovnováhe, ktorá je mu vlastná a potrebná pri rozhodovaní sa, tvorení a napredovaní. Dáva do súladu energie, ktoré by inak mohli škodiť iným. Sústreďuje pozornosť do srdcovej čakry, a tým otvára brány citovosti. Pred koncom roka nevnímam u Hada žiadne vážnejšie problémy. Práve naopak. Zdravie a hojnosť v kombinácii s vďačnosťou a nejakou príjemnou oslavou spestria pokojný život Hada. Je možné aj tehotenstvo, alebo minimálne zrod novej idey, ktorá sa začne hneď aj realizovať a dostávať tak konkrétnu podobu. Aktívne sú energie hojnosti a plodnosti. Osobná afirmácia Hada na rok 2018: „Rezonujem s tvorivou silou vo mne, a tým ju dostávam do vedomej existencie. Vedome tvorím. Som vedomý/á.“ Odporúčam vizualizovať afirmáciu v zelených a fialových farbách.

Kôň

(1930, 1942, 1954, (1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

„Som v neustálom pohybe, vo farbách a kaleidoskope myšlienok. Myslím, vnímam a bežím svetom neustále vpred. Som stály len vo svojej nestálosti, nezviazaný cieľmi iných, slobodný.“ V roku 2018 Koňa čakajú zvládnuté skúšky, nové zamestnanie, životná láska a málo zdravotných problémov. Všimnú si ho dôležití ľudia. Určí si nový smer. Nový rok začne už avizovanou zmenou. Kôň sa potrebuje oslobodiť od myšlienok a názorov iných ľudí a neviazane kráčať svojou životnou cestou a spoznávať sa cez zvládnuté alebo menej zvládnuté skúšky. Prekonávanie strachov, ťažkostí a vnútorných protikladov prebieha uňho niekedy príliš zanietene, inokedy neosobne, akoby sa nedokázal vcítiť do svojich vlastných rozhodnutí. V takých okamihoch sa môže preceňovať, alebo pôsobiť na iných ľahkovážne a netrpezlivo. Práve to mu môže potom spôsobiť nepríjemnosti hlavne v pracovnej oblasti. Blíži sa nový vzťah, cez ktorý sa bude učiť súzniť so svojimi vlastnými citmi, no na partnera to môže pôsobiť tak, že je Kôň príliš sústredený na sebapozorovanie. V práci ho čaká zmena. Nové pracovné miesto, pretože v Koňovi vygraduje sila presadiť sa. Či to bude krok bližšie k vnútornej spokojnosti záleží od toho, čo do potreby presadiť sa vloží. Ak to bude ochota učiť sa na vlastných chybách, postup v práci bude prirodzeným napredovaním, ale ak to bude cez dokazovanie iným, čo robia nevhodne, alebo úplne zle, teda neprijme priamu výzvu „učiť sa“, môže sa s pracovným miestom rozlúčiť za dramatických okolností. Na podporu jednoty, ustálenia sa, čistenie čakier a tým jasnejšieho pohľadu na okolitý svet veľmi dobre poslúži minerál GRANÁT. Je pevne spojený s hypofýzou, dokáže spresniť schopnosť správneho n á h ľ a du na seba aj na druhých. Blahodarne pôsobí na metabolizmus, podporuje činnosť srdca a pľúc. Obdobie pred letom priamo závisí od výsledku prvých troch mesiacov roka 2018. Energia sily v sebe nesie tvorivú aj ničivú vibráciu. Ničivá sa bude prejavovať ako dôsledok dokazovania svojich právd. Tvorivá sa prejaví v okamihu, keď Kôň prijme s pokorou svoju vedomú vôľu s nevedomou túžbou. Kôň má dostatok vnútornej sily, ktorá doslova čaká, až sa ju rozhodne použiť. Ako ju využije, taký bude energetický výsledok jeho ďalších životných krokov. Leto sa ponesie v energiách „zberu úrody“. Kladné výsledky sa v jeho živote prejavia iba vtedy, keď sa zbaví svojich obáv a podozrievania. Pokiaľ bude nasledovať svoje srdce a hľadať hlbší význam všetkých vecí, potom bude výsledkom jeho prospech, zisk a napredovanie. Otvorenosť a dôvera sa kladne prejaví aj vo vzťahu, aj v práci. Vzťahy budú otvorené, v práci si začne starostlivo plánovať biznis. To, čo vládne tomuto obdobiu je učiť sa zvládnuť sebakritický pohľad, ktorému sa Kôň zatiaľ vyhýba. Neskorá jeseň a koniec roka so sebou nesie energie postupného napredovania. Nech je to už v pozitívnom alebo menej pozitívnom zmysle, pôjde jednoznačne o napredovanie. Pozor na nezmyslenú horlivosť bez smeru. Ale môže to byť aj o rozvoji, uznaní a sebarealizácii. Osobná afirmácia Koňa na rok 2018: „Som napojený na svoje vnútorné smerovanie, ktoré mi každý okamih jasne a zreteľne ukazuje cestu. Som tou cestou.“ Afirmáciu podporí vizualizáciou červenej farby.

Ovca

(1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

„Prekypujem dôverou a práve preto sa mi jej dostáva najviac v živote. Všetko má jasné farby od mojej lásky a vo všetkom hľadám krásu. Moja duša je poctivá a milujem pôvab, ktorý je mojou prirodzenosťou.“ Ovcu čaká nie celkom komfortný rok, v ktorom si musí poradiť so zmenami, možnými dlžobami, neprijatím rodiny, ľúbostnými problémami. Nie je veľmi vhodný čas ani na cestovanie do vzdialených destinácií ani na podnikanie a investovanie. Pracovať musí na udržaní si optimizmu a umierneného postoja voči všetkému v tomto roku. Hneď v prvých troch mesiacoch nového roka ju čakajú energie sklamania. Pôjde o smútok a bolesť, ktorú si spôsobila unáhleným rozhodnutím sa v citovej oblasti. Pozor na zraniteľnosť, ktorá bude v tomto čase výrazná. Môže sa to dotýkať zlyhania vo vzťahu, ale viac pôjde o prácu a pocit sklamania z nevydareného projektu. Podstatné je, ako na toto sklamanie bude Ovca reagovať. Problém vyrieši flexibilita a nadhľad v pochopení, že situácie sa dejú len preto, aby sa stala viac akčnejšou a otvorenejšou. Nápomocná jej bude dôvera v seba, ktorú vnímam ako pozitívny spúšťač každého ďalšieho životného kroku. Môže sa na svojej ceste stretnúť s energiou „vyschnutých citov“, ktoré pre Ovcu znamenajú stratený kompas v hlbokom lese. Tu jej bude nablízku citlivý človek, ktorý jej podá pomocnú ruku. Práve preto je tu možnosť nového, láskyplného vzťahu. Výzvou v tomto čase je poznanie, že len zmena postojov a nové uvedomenia ju dokážu posunúť k vyšším vibráciám ako je súcit a láska. Odporúčam na uzemnenie a vyznanie sa vo svojich vlastných nastaveniach nosiť minerál KRIŠTÁĽ a RUŽENÍN. Ruženín čistí a otvára srdce na všetkých úrovniach. Vnáša do srdca vnútorné hojenie a lásku k sebe samému. Výborne poslúži v krízových okamihoch. Krištáľ podporuje vibrácie ruženínu a pôsobí upokojujúco a podporne. Ruženín zároveň podporuje obehový systém a odstraňuje nečistoty z tekutín v tele. Nepohoda sa môže prejaviť zápalmi a akútnymi angínami. Ovca dokáže hlbšie spoznať seba samú za predpokladu, že sa stiahne do ústrania a čas bude venovať meditáciám a sústredeniu sa na podstatné životné ciele. Počas leta jej veľmi prospeje stiahnutie sa do seba, kde dokáže nájsť odpovede na rôzne neprebádané oblasti svojho vnútra. Je výhodné pochopiť, že sa necíti osamelá, ale že samota je priestor, ktorý si vyhradí sama pre seba a svoje napredovanie. V práci to bude pokojnejšie, ba dokonca si môže nájsť také pracovné miesto, ktoré zodpovedá novému prehodnoteniu úspechu, využitia času, financií, uznania a prestíže. Záver roka sa ponesie v energiách cesty k celistvosti lemovanej skúškami v podobe neistoty a obáv, ktoré dokáže citlivá Ovca zmeniť na bezpečie, lásku a porozumenie. Stačí pracovať na spokojnosti samej so sebou. Osobná afirmácia Ovce na rok 2018: „Milujem svoj život a každý okamih sa obklopujem láskyplnými myšlienkami, ktoré tvoria základ mojej existencie. Som vďačná na to, kým som.“ Odporúčam vizualizovať si afirmáciu v priezračných bielych a ružových odtieňoch.

Opica

(1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

„Milujem cestičky labyrintom, pretože sa v nich vyznám najlepšie. Som génius rýchlosti a šaman v tvorení príležitostí, o ktorých sa iným ani nesníva. V tom som neprekonateľná. Žijem sebe pre radosť a iným pre možnosť zvoliť si.“ Na ostrieľanú Opicu však čaká zložitý rok. Obchody nepôjdu celkom podľa jej predstáv, možno ju čakajú straty v investovaní. Je to obdobie, ktoré jej na dôvažok ponúkne poznanie skutočnej hodnoty priateľstva. V dôsledku nevydarených vzťahov si Opica uvedomí, kde a v čom pochybila a aj to, kde a ako mala veci robiť viac zhovievavo voči iným. Začiatok roka Opici ponúkne poznanie jej vlastných vnútorných neistôt. Možno bude navonok žiariť, ale vo vnútri bude cítiť neistotu plynúcu z malej schopnosti vcítiť sa do iných. To môže spôsobiť náladovosť a nepohodu, pretože si bude myslieť, že týmto prístupom ukáže ostatným, kde pochybili. Uvedomenie si vlastných činov bude výzvou. Vo vzťahoch sa to môže prejaviť ako podvádzanie partnera, v práci ako nespokojnosť so situáciami a súperenie. Veľmi pozitívna udalosť, ktorá Opici pomôže získať nový nadhľad, sa črtá v prvých troch mesiacoch nového roka. Je ňou stretnutie s človekom, ktorý zmení jej pohľad na život a na ňu samú. Bude sa cítiť slobodnejšia, šťastnejšia. Ukáže jej, v čom je dobrá a čo znamená slovíčko „dôvera“. Odporúčam nosiť pri sebe ČERVENÝ KORAL – pomáha znížiť dopad nepríjemných emócií a vyvolať pokoj a zmier. Podporuje priateľstvá a celkovo medziľudské vzťahy. Posilňuje pohybový systém, dáva pevnosť kostiam. Správne „ukotvenie sa“ len prospeje poznaniu vlastných reakcií na stresové situácie. Pozor na zlomeniny, ktoré upozorňujú na neochotu zmeniť postoje, názory, presvedčenia, aj keď situácie už veľmi na takúto zmenu tlačia. Čas pred letom sa môže niesť v znamení tvrdohlavosti a nespokojnosti v mnohých rozmeroch. Je potrebné vrátiť sa k poznaniu jemnosti, kde to Opicu aj tak vnútorne smeruje. Zo všetkých síl sa bude snažiť zabezpečiť sa materiálne, ale spôsobí jej to nemalé problémy. Bude musieť vynaložiť veľké úsilie na dosiahnutie zisku. Ziskom v tomto zmysle nemusí byť len dobrý plat, výhodné postavenie v práci, ale aj uvedomenie si toho, čo potrebuje zmeniť v sebe, aby boli vzťahy tvorivejšie a pohodovejšie. Toto samotné uvedomenie prinesie Opici úľavu a uvoľnenie. Ak prebehne toto uvedomenie, dostane priestor aj nový vzťah, ktorý sa črtá od začiatku roka, alebo praktické využitie jej fantastických zručností v práci. Ak zostane zaťato tvrdiť sama sebe, že sa musí viac obrniť a vydobyť si zisk pre seba, celým letom sa môže niesť energia bolestného rozčarovania z nevydareného obchodu. To, čo bude musieť Opica pochopiť a prijať, je zrieknutie sa prílišnej kontroly všetkého a dať priestor tvorivosti. Uvedomiť si obmedzujúce vzorce myslenia a správania, ktoré v prvom rade zväzujú ju samotnú. Pred koncom roka na Opicu čaká postupný rast, pokrok, dôkladná práca, ktorá bude korunovaná úspechom a pocitom perspektívy. V práci dokáže vyberať z možností len tie, ktoré sa dajú aj reálne uskutočniť. Dostane sa k novému začiatku v lepších podmienkach. Vo vzťahoch ju čaká doba stability a budovanie nových štruktúr vzťahu. Osobná afirmácia Opice na rok 2018: „Milujem svoj život a každý deň sa obklopujem láskyplnými myšlienkami, ktoré sú základným kameňom mojich pocitov, a tým aj láskyplných vzťahov. Som v jednote sama so sebou.“

Kohút

(1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

„Som prvý, ktorý ohlasuje nový deň, posledný s ním líhavam. Mám rád presnosť, tikot hodín, aj ich mechanizmus vo vnútri. Hľadám dokonalosť, súzvuk a všetko vraciam tam, kam to patrí. Som náročný, pozorný a nikdy nešetrím časom ani námahou.“ V roku 2018 čakajú na usilovného Kohúta pokojné časy. Získa to, čo stratil a dotýka sa to hlavne postavenia. Rád cestuje a tento rok žičí týmto aktivitám. Jeho plány budú dostávať reálnu podobu. Pozor by bolo vhodné dávať na súkromie, ktoré môže nadobudnuté zisky vyrovnávať citovými stratami. Začiatok roka sa ponesie v energiách myšlienok, ktoré bude Kohút presadzovať. Stretne sa s prijatím v práci a možno prebehne búrka, ktorá vyčistí vzduch, ale vo vzťahoch bude postupne začínať nepokoj. Kohútia snaha bude považovaná za vynucovanie, či dokazovanie a presadzovanie svojich plánov na úkor iných. Je tu však aj šanca vyjasniť si tieto začínajúce konflikty. Vyjasňujúca výmena názorov sa tak stáva reálnejšou. Možno sa vyrieši starý tlejúci spor, ktorý už v prítomnom čase nemá žiadne opodstatnenie. Pozitívnou energiou v tomto ohľade je kohútova vedomá vôľa a krásna intuícia, ktorú je vhodné začať tvorivo používať. Odporúčam nosiť pri sebe minerál TYRKYS, ktorý dodáva silu a ochotu riešiť problémy. Rozptyľuje negatívnu energiu rokmi nahromadenú mysľou človeka. S jeho pomocou človek nájde prepojenie citov a rozumu, čím navodzuje vnútorný pokoj. Posilňuje meridiány v tele, zlepšuje prácu telesného imunitného systému, podporuje vstrebávanie živín, tlmí kŕče a tíši bolesti. Kohút bude lepšie vidieť veci také, aké sú, nie také, aké by ich chcel mať. Tyrkys blahodarne pôsobí aj na oblasť očí. Pred letom sa Kohút bude sústrediť na svoju túžbu zamerať sa na najvyššie méty. Začne pracovať na tom, aby veciam prišiel na koreň a pochopil ich tajuplný zmysel. Tým sa možno zblíži so svojou prácou, ale vzťah znova dostane červenú stopku. Je umenie vytvoriť rovnováhu medzi citom a rozumom a Kohút bude stáť v energiách, ktoré mu to budú umožňovať. Odporúčam medzi partnermi spraviť výmenu nápadov, aby si lepšie porozumeli a hlbšie sa poznali. A aby sa vedeli navzájom počúvať. V práci to bude o komunikačnom talente, ktorý vždy v správnom čase pomôže odstrániť začínajúci konflikt. Kohút dokáže prísť aj s nekonvenčnými riešeniami problémov. Všade tam, kde nemusí zapájať city, mu to ide ako hodinky. V citoch je v tomto roku ako slon v porceláne. Možno presne tie postupy, ktoré aplikuje v práci by mohli byť nápomocné vo vzťahoch, len s kvapkou jeho intuície. Koniec roka sa bude niesť v energiách rýchlosti a Kohút musí podoťahovať všetko, čo zanedbal. Aj svoje vzťahy. Do nich môže zapojiť energiu ohňa – teda ohnivý a vášnivý impulz, ktorý roztopí ľady. V práci to bude znovu priama cesta k úspechu. Kohút potrebuje odvahu a vieru, aby si udržal zdravý vzťah. Afirmácia Kohúta na rok 2018: „Láska a radosť prestupujú celé moje bytie. Vo vzťahu, v práci aj k sebe samému. Viem zlučovať protiklady. Viem vnímať intuitívne.“ Odporúčam vizualizovať v ružových a modrých farbách.

Pes

(1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006)

„Vždy som pripravený na obranu aj ochranu priateľov aj rodiny. Viem utíšiť žiale aj vypočuť ponosy a som ochranca spravodlivosti. Rovnosť je môj verný spoločník. Zbabelosť mi zas nikdy neskríži cesty, nespúta moju dušu. Život bez čistých úmyslov nie je mojím životom.“ V tomto roku čaká na korektného Psa viac oddychu a hľadania cesty k svojim vnútorným koreňom. Dosiahne výhodné postavenie, ale nie výhodné zisky. Skôr to bude o príjemnom žití, ako užívaní si. Nový rok sa pre Psa začne rýchlym spádom udalostí, pretože bude nútený urobiť koniec jednej nežiadúcej situácii, ktorá mu už dlhší čas komplikuje pokojný život. Energie zasahujú aj do možného konca vzťahu, ktorý je nútený ukončiť formou „núdzovej brzdy“. Ale aj do možného konca v práci, kde nebude vládať vyhovieť všetkým. Veľakrát dával „druhú šancu“, ale ukončovací proces je nevyhnutný v jeho napredovaní. Po prečistení týchto neprehľadných situácií čaká na Psa pred letom šanca nájsť hlboké vnútorné naplnenie v podobe nového, láskyplného vzťahu. Energie však ukazujú aj na lásku rodičovskú, priateľskú, bratskú, zmyslovú. Sú to všetky úrovne lásky, ktoré prehliadal venovaním sa niečomu, čo stratilo životaschopnosť. Ľahko sa bude Psovi prijímať aj dávať, pretože energie budú vyrovnané. Na energetickú podporu letných mesiacov a septembra je potrebné mať pri sebe minerál LAPIS LAZULI. Udržuje v správnych hladinách komunikáciu a krčnú čakru. Odstraňuje stres a prináša úľavu od nepokojných dní. Nabáda k zodpovednosti za vlastný život, a zároveň ponechanie slobodnej voľby ostatným. Upevňuje vzťahy. Zdravotne zvláda odstrániť bolesti hlavy, migrény, pôsobí blahodarne na respiračný a imunitný systém. To, čomu bude Pes čeliť v tomto čase, je závisť a možná zlomyseľnosť ľudí. Hlavne v práci. Dokazovanie jeho čestných úmyslov bude pre Psa nepríjemným poznaním, ale môže sa tým posilniť jeho sebaistota a rozhodnosť. Pozor na možnú neveru, ktorá môže vzniknúť v dôsledku malého záujmu o partnera, pretože pozornosť Psa bude presmerovaná na prácu. Záver roka so sebou prinesie energiu neopodstatnených obáv. Tie sa dotýkajú verbálnej komunikácie a toho, ako bude prijatá inými ľuďmi v jeho živote. Pes môže prepadnúť pesimizmu a vyčítať si niečo z minulosti, čo sa už nedá zmeniť, alebo myslieť na obavy z imaginárnej budúcnosti, ktoré sú v prítomnosti neopodstatnené. Tým akoby prehliadal práve prebiehajúcu prítomnosť a nevidí, že má okolo seba ľudí, ktorým záleží na tom, aby sa cítil spokojne a šťastne. Pes by sa v takýchto časoch mal preladiť na energiu radosti a tvorivosti. Namiesto obáv by sa mal sústrediť na nefalšovanú, spontánnu radosť z maličkostí všedného dňa. To je devíza, ktorej má na rozdávanie, len si to musí uvedomiť. Osobná afirmácia Psa na rok 2018: „Som šťastný a vďačný za to, že si dokážem vytvárať svet plný bohatstva. Stojím nohami pevne na zemi a žijem prítomnosťou.“ Afirmáciu si vizualizujte v tmavomodrých odtieňoch, ktoré sú doplnené o zlatožltú farbu.

Kanec

(1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007)

„Vždy kráčam s čistým úmyslom a vierou, že svet je báječné miesto pre šťastie a lásku. Som stvorený pre jednotu so všetkými a moja dobrá vôľa je ako východ Slnka nad tichou hladinou mora.“ V roku 2018 musí byť Kanec opatrný v názoroch a postojoch. Opatrnosť je opodstatnená aj v podnikaní a investovaní. „Dvakrát meraj a raz rež,“ je v tomto čase viac ako potrebné. Prvé mesiace nového roka začnú veľmi sľubne a optimisticky. Budovanie kariéry bude stáť na dobrých základoch, Kanec má isté pracovné miesto a toto obdobie sa bude niesť v znamení nárastu uznania z okolia. To, čo sa neskôr prejaví ako nesúlad, je vyvolané jeho odkladaním vecí na neskôr. Hromadenie spôsobuje stagnovanie energie, tým zväzovanie ducha podnikania a celkovej spokojnosti s vývojom udalostí. Nespokojnosť sa pred letom môže prejaviť negatívnym myslením, ktorým si Kanec môže začať komplikovať nádejné zisky a vzťahy. Veľký pozor je potrebné dávať na prehnanú sebakritiku, ktorá je často neopodstatnená. V takom stave Kanec rieši strach z odlúčenia od milovanej osoby a pocity bezútešnosti. V práci sa to môže dotknúť zložitých úloh a hromadenia nejasností. Chýba mu energia odvahy a priestoru na sebarealizáciu. Pozitívnymi vlastnosťami Kanca sú spoľahlivosť, pragmatické uvažovanie a realistický prístup, ktorým si dokáže zadeliť a zorganizovať veci tak, aby z nich mohol vydolovať to najlepšie v danom čase. Odporúčam v tomto čase nosiť minerál SLNEČNÝ KAMEŇ, ktorý pomáha vnášať do života svetlo a radosť. Slnečný kameň dokáže navrátiť energiu a vitalitu do práce aj do vzťahov. Umožní Kancovi, aby sa prejavila jeho skrytá podstata – detská radosť z lásky, prijímania a obdarovávania. Kanec veľmi ťažko hovorí „nie“, preto je potrebné mať slnečný kameň stále so sebou. Po zdravotnej stránke reguluje činnosť autonómneho nervového systému, lieči bolesť v krku a prináša úľavu v prípade žalúdočných problémov. Leto ešte neprinesie pozitívnejšiu zmenu. Vnímam tu energiu kritizovania, ktorá prerastie do sebakritiky. Mysli Kanca nebude nič dosť dobré, dosť zrozumiteľné, dosť prepracované. Pozor na iluzórne riešenia, ktoré sa môžu vyzerať jednoduchšie. Len seriózny prístup k sebe samému a k okoliu dovedie Kanca znova na jeho životnú cestu. Vo vzťahoch sa to môže prejaviť ako vyčerpávajúci proces čakania a dúfania v uznanie. V práci pozor na intrigy a špinavé obchody! Tieto energie pominú vďaka pochopeniu, odpusteniu, zmierneniu nárokov Kanca na seba samého. Koniec roka 2018 sa ponesie v znamení harmónie a zdravého, nekritického, sebahodnotenia. Po bolestných skúsenostiach sa Kanec znova začne otvárať inému človeku a prežívať láskyplné city. Naplánované obchodné záležitosti sa začnú realizovať. Osobná afirmácia Kanca na rok 2018: „Som otvorený úspechu a pravým citom vo svojom živote. Mám prirodzené právo byť úspešný. Mám prirodzené právo milovať a byť milovaný“. Na podporu afirmácie si ju vizualizujte vo farebnom spektre dúhy.