41727803_919336558249602_1069988022583296_n_smaller australia-beach-cereal-1089168 blur-calm-close-up-268022
Vyvažovanie.
Dávaš, dostane sa ti.
Berieš, bude ti zobraté.
"Srdce transformuje.
Zvyšuje frekvenciu lásky.
Merkaba, vortex, torus.
Zosilňujte vibrácie svojho srdca.
Spojí sa, čo bolo rozdelené."
"Okamih sme "TU".
Vlož do svojho okamihu vibráciu lásky,
aby sa stal večnosťou."
"To, čím disponuje srdce, hlava nikdy neobsiahne.
Nemôže.
Je príliš závislá na úsudku a podpore."
"Láska neznamená byť vždy a za každých okolností
láskavý.
Ale v časoch nelásky, byť čo najviac prítomný."
"V tebe je energia Boha.
Impulz však musí vyjsť z Tvojho srdca."
"Naučili nás "hľadať si svoj chodník, svoju cestu".
Len sa pritom zabudlo na to, že srdce nám bije v hrudi.
Nie na ceste, či chodníku."
"Úcta je frekvencia slobody Ducha a prejav Tvojej
vibrácie Duše."
"Sila myšlienky je ničotnou oproti sile srdca.
Kráčaj v energii srdca a tvoje myšlienky
sa ti v pokore poklonia."
"Zmene podlieha všetko.
Tvoje myšlienky, vypovedané slová, skrývané pocity.
Brániť sa zmene, je ako brániť Slnku, aby žiarilo.
...
Lepšie je prijať fakt: OSVETĽUJEŠ TENTO PRIESTOR"
"Vibrácia Lásky ťa formuje.
Pretvára tvoje vnútro, aby si mohol tvoriť
cez myšlienky, slová, činy...
...
Ak jej to, samozrejme, umožníš."

 

Rada pôjdem kúsok cesty vedľa Vás a stanem sa Vašou sprievodkyňou k uzdraveniu, radosti, slobode a k sebe samým, ak sa pre túto cestu rozhodnete.

To, čo tvorí minulosť, prítomnosť a budúcnosť sa rodí práve teraz. V tomto okamihu. Sú to Vaše myšlienky, pocity, emócie, rozhodnutia, presvedčenia, ktoré tvoria Váš jedinečný a neopakovateľný svet. Sú energiou a hybnou silou Vášho života.

To, čo Vám môžem ukázať, nie sú návody a postupy, ale možnosti, ako prirodzene kráčať svojou cestičkou. Ako si ju tvoriť. Ako byť v plnej sile vo svojom strede, keď sa rozhodujete. Alebo, ak cítite hnev, nerozhodnosť, skľúčenosť, ako si s tým poradiť a umožniť tak samému sebe výjsť z vlastného tieňa nepochopenia a vedome kráčať.

Ukážem Vám ako tvoriť a radostne prežívať svoje rozhodnutia, pocity a emócie naplno a slobodne. Vedome tvoriť svoju realitu kvantovými dotykmi svojho srdca, ktoré sa s láskou a prijatím dotýka iných sŕdc a rôznych realít. A prirodzene tvorí svoju vlastnú realitu, ktorú žijete.

Naučíte sa nielen hovoriť, ale aj počúvať. Priblížite sa tak možnosti vypočuť si svoju Dušu a svoje srdce. Stanú sa Vašimi svetelnými lúčmi, ktoré Vám presvetlia Vašu cestu, ktorú si bez výhrad tvoríte Vy sami. Skutočne „bez výhrad“ a iba Vy.

Naučíte sa žiť v radosti bez tieňa.

Zuzka


Vždy môžem ponúknuť druhému človeku iba to, čím som sama prešla, a čo som, v rozmanitosti a farebnosti svojho života, pochopila. Vždy môžem s radosťou a otvorene hovoriť iba o tom, k čomu ma nič neviaže a nič nezaťažuje. Inak povedané „s čím v Duši súznim“. Môžem vravieť napríklad o lietaní lietadlom a pocitoch z neho plynúcich, až keď už som letela a mala svoj „osobný zážitok“ – teda osobnú skúsenosť, ktorá vyústila do súladu vo mne. Ak budem opisovať zážitky iných, ochudobňujem sa o svoj vlastný a opisujem niečo, čo som sama nemala možnosť zažiť. A zážitky iných môžu byť rôzne. Od odporu, cez strach, až po užívanie si letu. Skutočne niet nad osobnú skúsenosť.

A stále vravím, že:

"všetky tieto aspekty sú len mojou osobnou skúsenosťou."To, čo Vám môžem a chcem dať je možnosť kráčať vedľa Vás a možno dať iný rozmer výzvam, ktorými prechádzate. Možno dať svetlejší nádych uboleným miestam vo Vašom živote. Možno osvetliť spôsoby riešení prostredníctvom rôznych techník, ale hlavne intuitívneho koučovania a intenzívnou prácou na Vašich životných témach (lekciách). Možno... prostredníctvom práce na sebe prijať to, čo odmietate alebo beriete ako

„toto sa môže stať iba mne!“

Otázka:

„prečo sa mi to deje“

v sebe nesie nesmierny potenciál sebapoznania.

Vidieť svoj svet z iného uhla pohľadu a cítiť sa slobodne a šťastne, je ako vyhrať v lotérii s tým rozdielom, že výhru miniete, ale zážitok sebapoznania Vám ostane na celý život.

 

 

 

Fotogaléria

 

 

 

Krásny víkendový seminár s energiou splnu a úžasnými žienkami.

Prostredie Belúšských Slatín nám poskytovalo viac ako len relax a energiu pre telo. Obkolesení šumom stromov, vôňou začínajúcej jesene a zvukom kvapiek dažďa, sme spoločne nachádzali cestu k sebe samým prostredníctvom rozhovorov, zážitkových hier, meditácií, maľovania mandál, kvantovania a osobných konzultácií.

Nezabudnuteľné okamihy plné nádherných uvedomení vo mne utvrdili príjemný pocit, že ak sa raz vydá človek na vedomú cestu, stáva sa tvorcom svojho života. Už teraz pripravujem ďalšie naše spoločné stretnutia, ktoré budú mať jediný spoločný znak: vždy budú iné. Tvorivé. Meditačné. Uvedomujúce. Radostné. Kde si budete môcť slobodne povedať: "milujem tanec životom a milujem byť VEDOMÝ TVORCA SVOJICH ŽIVOTNÝCH KROKOV".

 

 

 

Blog


 

 

 

Partnerské weby a moji spokojní zákazníci: